Jesteś tutaj: Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 
- Jakie są koszty podłączenia?

Koszty podłączenia dla każdego budynku będą różne. Zależą one od rodzaju budynku (wieżowiec czy budynek niski), miejsca lokalizacji podgrzewacza (łazienka czy kuchnia), ilości mieszkań zlokalizowanych w pionie, których właściciele wyrazili chęć podłączenia się oraz od uwarunkowań zewnętrznych tj. ceny materiałów i robocizny uzyskanych
w przetargu na ww. roboty. Można szacować na podstawie obecnie realizowanych przyłączeń, że koszt ten będzie wynosił około 1500 zł.


 
- Ile po podłączeniu będzie kosztował 1 m3 ciepłej wody?

Odpowiedź na to pytanie sprowadza się do rozwiązania zadania o następującej treści:

Oblicz energię którą należy dostarczyć, aby temperatura 1 m3 wody wzrosła z 10 ºC do 60 ºC. Wiedząc, że w ZEC Bolesławiec 1 GJ energii cieplnej kosztuje 60 zł brutto oblicz ile będzie kosztowało podgrzanie 1 m3  wody.      

Rozwiązanie.

Ilość energii potrzebną do ogrzania 1 m3 o 50 ºC obliczamy ze wzoru:      

Q = V *ρ*c*Δt

V - objętość podgrzewanej wody = 1m3

ρ – gęstość wody = 993,74 kg/m3

c – ciepło właściwe wody = 4189 J/kg K

Δt – różnica temperatur = 50 ºC = 50 K

 
Q = 1 * 993,74 * 4189 * 50 = 208 138 843 J ≈ 0,21 GJ

 
Obliczamy koszt podgrzania 1 m3 wody:

 0,21 GJ * 60 zł/GJ  = 12,60 zł

Wyliczenie powyższe jest wyliczeniem teoretycznym. Tyle kosztuje 1 m3 ciepłej wody z ZEC Bolesławiec bez start ciepła, które następują na drodze od licznika energii cieplnej w węźle cieplnym do kranu odbiorcy. W Bolesławcu wskaźnik zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania 1 m3 wody jest różny, w zależności od zarządcy nieruchomości. I tak w spółdzielni mieszkaniowej wskaźnik ten kształtuje się w granicach (0,3022 – 0,4885) GJ/m³,
w budynkach TBS w granicach (0,2153 – 0,2530) GJ/m³ . Powodów tego stanu rzeczy należy doszukiwać się głównie w lokalizacji węzła cieplnego (węzeł grupowy daleko od odbiorców) oraz w stanie technicznym  instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę. Instalacje nowe, wykonane z odpowiednich materiałów, dobrze zaizolowane, okresowo przeglądane będą powodowały zdecydowanie mniejsze straty niż instalacje stare, źle zabezpieczone i eksploatowane przez ponad 20 lat, a z takimi instalacjami mamy do czynienia w spółdzielni mieszkaniowej.

Granica własności ZEC kończy się w węźle cieplnym na liczniku energii cieplnej. Za wszystko co znajduje się za licznikiem, a więc za instalacje rozprowadzające ciepłą wodę czy ciepło odpowiadają zarządcy nieruchomości.

Wg nowego Prawa energetycznego, które ma wejść w życie 1 lipca 2012 r. zarządcy
 i właściciele nieruchomości, w których zużycie energii cieplnej na podgrzanie 1 m³ wody będzie wyższe niż 0,3 GJ będą zobowiązani do wykonania audytu energetycznego tego budynku w celu określenia przyczyn nadmiernej energochłonności i wskazania sposobów ograniczenia zużycia ciepła przez ten budynek.- Z jakimi pracami wiąże się przyłączenie/montaż?

Standardowy zakres prac obejmuje:

w piwnicach budynku:

 • rozbudowę węzła ciepłowniczego o segment ciepłej wody użytkowej,
 • doprowadzenie do pomieszczenia węzła instalacji wody zimnej o niezbędnej średnicy,
 • rozprowadzenie do poszczególnych pionów instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej;

w mieszkaniach, kanałach instalacyjnych, wolnych kanałach spalinowych:

 • budowa pionu instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej,
 • demontaż podgrzewacza gazowego i doprowadzonej do niego instalacji gazowej,
 • wykonanie połączenia instalacji istniejącej z nowo wybudowanym pionem oraz montaż w dostępnym miejscu wodomierza na ciepłą wodę.


- Czy podłączona woda będzie czysta, a nie rdzawa?

Do podgrzewania wody wykorzystywane są przeponowe wymienniki ciepła. Nie zachodzi wobec tego bezpośredni kontakt gorącej wody sieciowej z zimną wodą wodociągową. Jakość ciepłej wody w kranach zależy od jakości wody wodociągowej (a za tą odpowiada PWiK) oraz stanu technicznego instalacji wewnętrznych (a za ten odpowiada Zarządca budynku). Zakład Energetyki Cieplnej nie ma zatem żadnego wpływu na czystość ciepłej wody, a jedynie na jej temperaturę.

 
- Ile czasu potrwa montaż?

Czas trwania montażu zależy przede wszystkim od dobrej organizacji pracy wyłonionego w przetargu wykonawcy. Wykonawca, który wykonał już kilkanaście tysięcy mieszkań określił ten czas na 4¸8 godzin, z tym że po opuszczeniu mieszkania przez monterów, ciepła woda jest już dostępna w pełnym zakresie.

 
- Jestem zdecydowany na przyłączenie ciepłej wody z sieci. Co dalej? Gdzie się zgłosić ? Kiedy może odbyć się przyłączenie?

W budynkach zarządzanych przez SM „Bolesławianka” algorytm postępowania został opisany w piśmie dołączonym do materiałów informacyjnych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych procedury podejmowania decyzji są identyczne jak w każdym innym przypadku, który musi rozstrzygać wspólnota. Aby zainicjować działania, musicie Państwo chęć przyłączenia zgłosić swojemu zarządcy i na zwołanym przez niego zebraniu podjąć stosowną uchwałę obowiązującą całą wspólnotę.

Termin podłączenia zależny będzie od zainteresowania nową usługą. Generalnie będzie obowiązywała zasada racjonalnej gospodarki wytworzonym w ZEC ciepłem tzn. budynki zasilane z jednej magistrali ciepłowniczej będą podłączane w kolejności od najbliżej położonych od ciepłowni przy ul. Gałczyńskiego do najdalej położonych.

 

MAPA SIECI

Powiększ mapę

 

Pobierz mapę

 

BOLESŁAWIEC

TARYFA DLA CIEPŁA

Zmiana XX Taryfy dla Ciepła

od 09.02.2023 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2023 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 09.02.2023 r.


Nowa Taryfa dla Ciepła

od 05.10.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 05.10.2022 r.


Zmiana Taryfy dla Ciepła

od 24.03.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 24.03.2022 r.


Zmiana Taryfy dla Ciepła

od 12.02.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 stycznia 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 12.02.2022
 r.


Taryfa dla Ciepła

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2021r.

obowiązuje od dnia 5 pażdziernika 2021r.

 Taryfa dla Ciepła 2021

NAGRODY:

laureat w latach:
2004, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018

PROJEKTY DOFINANSOWANE

ze środków WFOŚiGW
we Wrocławiu

czytaj więcej

SIEDZIBA ZAKŁADU

ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec

CIEPŁOWNIA CENTRALNA

tel. 75 732-08-43
fax 75 732-08-40

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

tel. 993

E-MAIL

sekretariat@zec.boleslawiec.pl

 

© 2017 ZEC Bolesławiec
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego 51, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, numer tel. kom. do kontaktu: 881 466 166, adres e-mail: inspektor@zec.boleslawiec.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.