Jesteś tu » O firmie

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na terenie miasta. Wytwarzanie ciepła odbywa się w Ciepłowni Centralnej, położonej przy ul. Gałczyńskiego, o mocy zainstalowanej 45,62 MW, opalanej miałem węgla kamiennego. Poza tym ZEC produkuje ciepło wykorzystując kotłownię parową opalaną gazem ziemnym o mocy 0,335 MW oraz dwie kotłownie wodne opalane  gazem ziemnym o łącznej mocy 0,405 MW. Spółka eksploatuje 227 węzłów cieplnych oraz ponad 33 km sieci ciepłowniczych, z czego 67,5% stanowią sieci preizolowane. ZEC zaopatruje w ciepło około 36% mieszkańców Bolesławca i zaspokaja w około 30% zapotrzebowanie na ciepło w Bolesławcu. Udział sprzedaży ciepła w podziale na grupy odbiorców kształtuje się następująco: 58% - odbiór ciepła na cele mieszkaniowe; 21 % - odbiorcy z sektora publicznego; 19% - odbiorcy z sektora przemysłu; 2% - pozostali odbiorcy. Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Miejska Bolesławiec.

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. K. I. Gałczyńskiego 51

59-700 Bolesławiec


Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS : 0000055433

REGON : 230443162

NIP : 612-000-42-97

Kapitał zakładowy : 11 473 500 zł

ciepła woda sieciowa

Taryfa dla ciepła

 

AKTUALNOŚCI
NASZE NAGRODY

    Laureat w latach:

      2004, 2009, 2010, 2011, 2014

-------------------------------------

Projekt dofinansowany

ze środków WFOŚiGW

we Wrocławiu

Czytaj więcej »

Siedziba Zakładu
ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec

Ciepłownia Centralna
tel. 75 732-08-43
fax 75-732-08-40

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993

© 2009 ZEC Bolesławiec
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hb.pl