Jesteś tu » Techniczne aspekty wykonania instalacji c.w.u.

 

TECHNICZNE ASPEKTY  WYKONANIA INSTALACJI C.W.U.

 

Wiele osób martwi się, że prace montażowe mogą spowodować uszkodzenia                    w mieszkaniu, zniszczyć glazurę w łazience, czy spowodować, że mieszkanie stanie się brzydsze poprzez nadmierną ilość rur lub ślady po pracach budowlanych. Dodatkowym zmartwieniem lokatorów jest to czy prowadzone prace na długi czas nie utrudnią im codziennego życia. Nic bardziej błędnego. 

 

Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych zbudowana jest z dwu równoległych przewodów rurowych, z których jeden służy do przesyłu ciepłej wody           z węzła cieplnego do punktów poboru wody w mieszkaniach użytkowników, a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody, tak aby można było z niej korzystać bezpośrednio po odkręceniu kranu.

 

Projektant instalacji wybiera miejsca, którymi poprowadzone zostaną piony instalacyjne. Robi to zawsze w uzgodnieniu z inwestorem, oraz lokatorami. Ich lokalizacja zależy od usytuowania punktów poboru wody. W najczęściej spotykanych rozwiązaniach piony instalacyjne zabudowuje się w specjalnie do tego celu przygotowywanych szachtach technicznych usytuowanych w ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych lub               w kanałach spalinowych służących wcześniej odprowadzeniu spalin z gazowych podgrzewaczy wody.

 

 

 

 

 

 

Oba rozwiązania ograniczają do minimum pracę monterów w mieszkaniach użytkowników.

W pierwszym przypadku w ścianie korytarza (klatki schodowej) umieszczona zostaje szafka,        w której montuje się odejścia od pionów ciepłej wody (do mieszkań) wyposażone w zawory odcinające i wodomierz. W drugim przypadku wodomierze montuje się w kominie i dostęp przez nie następuje poprzez drzwiczki rewizyjne wielkości jednej płytki ściennej.

Przewód z ciepłą wodą za wodomierzem włączony zostaje do istniejącej instalacji cieplej wody      w mieszkaniu w miejscu gdzie włączony był podgrzewacz wody lub pod umywalką czy zlewozmywakiem.

 

 

Ponieważ 95 % prac prowadzonych jest poza mieszkaniem, w samym mieszkaniu monterzy potrzebują jedynie około 1-2 godzin i co ważne na taki jedynie czas lokator pozbawiony jest ciepłej wody!

 

Po zakończeniu prac trudno jest zauważyć jakąkolwiek zmianę w wyglądzie mieszkań czy łazienek, a śmiem twierdzić, że większość mieszkań zyskuje nie tylko wizualnie po demontażu starego i szpecącego podgrzewacza, ale dodatkowo zyskuje więcej miejsca w łazience czy też kuchni.

 

 

 

 

Zdj. Nr 1

 

Zdjęcie nr 1 pokazuje w jaki sposób do montażu pionów ciepłej wody wykorzystano istniejące wnęki z instalacją gazową. W tym wypadku piony prowadzone zostały w miejscu i tak już „straconym” z punktu widzenia lokatora. Jak widać pomysłowość lokatorów na zagospodarowanie takich miejsc nie zna granic, a instalacja ciepłej wody zupełnie nic nie zmieniła.

 

Opis: Opis: D:\dysk\tymczasowy\WAŁCZ\zdięcia stargard\PA280026.JPG

 

Zdj. Nr 2

 

Zdjęcie nr 2 pokazuje jak można wykorzystać wąską i niedużą klatkę schodową bez zmniejszenia jej szerokości.  Zaletą takiego rozwiązania jest to, że jak to można zobaczyć na zdjęciu nr 3, wodomierze mieszkaniowe znajdują się poza mieszkaniem i można je odczytywać bez wchodzenia do mieszkań. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że wszelkie prace związane                 z wykonywaniem pionów wodnych zlokalizowane są poza mieszkaniem i co nie mniej ważne nie trzeba uzyskiwać dostępu do wszystkich mieszkań aby móc podłączyć każdego kto sobie tego życzy.

 

Opis: Opis: D:\dysk\tymczasowy\WAŁCZ\zdięcia stargard\PA280030.JPG

 

 

Zdj. Nr 3

 

Jak widać na klatce schodowej do jednego pionu można podłączyć wszystkie mieszkania. Zmniejsza to znacznie potrzebną do prowadzenia pionów ilość miejsca.

 

 

 

Zdj. Nr 4

 

Na zdjęciu przedstawiono sposób prowadzenia pionów wodnych w kominie spalinowym, zbędnym po demontażu piecyków. Dzięki temu rozwiązaniu unika się przejść instalacji przez stropy, a jak widać na zdjęciu instalację wykonuje się poprzez usunięcie tylko jednej!!! Płytki ceramicznej. Dodatkowo włączenie do instalacji w mieszkaniu i montaż wodomierza, jak w tym wypadku może nastąpić pod zlewozmywakiem, w szafce itp. po demontażu nie widać nawet śladu prac. Oczywiście poza znacznie większą ilością miejsca związaną z brakiem piecyka.

Jeszcze raz podkreślam, na zdjęciu nr 4 widzimy całość prac montażowych i demontażowych wykonanych w mieszkaniu!

 

Jak przedstawiono na powyższych zdjęciach i schematach nie należy obawiać się prac montażowych związanych z instalacją ciepłej wody. Dla mieszkańca wszystko odbywa się w ciągu jednego dnia w zasadzie bez przerwy w dostawie ciepłej wody. Uciążliwości związane z montażem są nieporównywalnie mniejsze od korzyści, które uzyskane zostaną na długie lata po wykonaniu prac.

 

ciepła woda sieciowa

Taryfa dla ciepła

 

AKTUALNOŚCI
NASZE NAGRODY

    Laureat w latach:

      2004, 2009, 2010, 2011, 2014

-------------------------------------

Projekt dofinansowany

ze środków WFOŚiGW

we Wrocławiu

Czytaj więcej »

Siedziba Zakładu
ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec

Ciepłownia Centralna
tel. 75 732-08-43
fax 75-732-08-40

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993

© 2009 ZEC Bolesławiec
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hb.pl