Jesteś tu » Taryfa

Grupy taryfowe

W najnowszej taryfie dla ciepła, każdy z odbiorców Zakładu Energetyki Cieplnej został zakwalifikowany do jednej z trzech grup taryfowych. Do podziału grup użyto dwóch podstawowych kryteriów:

  • Źródła ciepła do którego podłczony jest dany obiekt,
  • Formy własności węzła cieplnego, dzięki któremu dostarczane jest ciepło do odbiorcy.


Większość z odbiorców Zakładu Energetyki Cieplnej jest przyłączona do Ciepłowni Centralnej, zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego 51 w Bolesławcu. Ponadto, każdy odbiorca korzysta z węzła będącego lub nie będącego własnością ZEC. Efektem zastosowania takiego podziału było powstanie dwóch podstawowych grup taryfowych. Trzecią grupą taryfową jest grupa P, którą stanowią odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 54. (IV. Rodzaje)

Jak liczyć opłaty?

Opłaty za ciepło można w bardzo szybki sposób wyliczyć na podstawie danych zawartych w TARYFIE DLA CIEPŁA. Na stronach 4-5 TARYFY , w tabelach podane są ceny i stawki opłat za ciepło (IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat).

Przykład - Wyliczenie opłat za ciepło za jeden miesiąc dla FIRMY "X"

  • Odbiorca - FIRMA "X" ogrzewa budynek w ZEC. Zapotrzebowanie budynku na moc cieplną wynosi 0,0400 MW
  • FIRMA "X" posiada własny węzeł cieplny oraz jest przyłączona do Ciepłowni Centralnej. Odbiorca jest więc przyporządkowany do grupy B.1.
  • Zużycie ciepła w miesiącu rozliczeniowym wyniosło 50,0 GJ.


Odbiorca grupy B.1.


Wyszczególnienie  Wyliczenie  Wyskość opłaty          
Opłata za zamówiona moc cieplną            
4 359,44 zł x 0,0400 MW           
174,38 zł
Cena ciepła 29,04 zł x 50,0 GJ 1.452,00 zł
Cena nośnika ciepła 7,54 zł x 2,0 m3 15,08 zł
Oplata stała za usługi przesyłowe 1.405,56 zł x 0,0400 MW 56,22 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe 12,15 zł x 50,0 GJ 605,50 zł
Opłata razem NETTO
2.305,18 zł

 

Do stawek opłat doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

ciepła woda sieciowa

Taryfa dla ciepła

 

AKTUALNOŚCI
NASZE NAGRODY

    Laureat w latach:

      2004, 2009, 2010, 2011, 2014

-------------------------------------

Projekt dofinansowany

ze środków WFOŚiGW

we Wrocławiu

Czytaj więcej »

Siedziba Zakładu
ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec

Ciepłownia Centralna
tel. 75 732-08-43
fax 75-732-08-40

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993

© 2009 ZEC Bolesławiec
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hb.pl